CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža


 

DUO.CARNet


DUO.CARNet Web
 

Unesite svoju korisničku oznaku i lozinku:

Unos putem sustava jedinstvene autentikacije

Unos putem klasične autentikacije

 

Obavijesti

 

Usluga DUO.CARNet realizirana je u suradnji sa
Iskon Internet d.d. i Sveučilišnim računskim centrom.

Copyright © 2008 CARNet. Sva prava zadržana.